Teodozja Olejnik Talent Art
NIDERLANDIA

NATIONAL DAYS OF ART IN THE NETHERLANDS

Discover art – doesn’t it sound like a sentence from another book about slow life? Well, it turns out, that sometimes this is that thing we really need nowadays. In these times of rat races, pragmatism, minimalism and living for later – you may not believe it, but there still so many Poles in the Netherlands, who decided to live for later – it’s very important to stop for a while, go to the museum, see something new, like exhibition or at least check some exposure or performance. Thanks to Teodozja and Jolanta from Talent Art, we had this pleasure to participate the National Days of Art in the Netherlands (Nationale Kunst Dagen). What I am going to tell you is how it looked like back in 2017. Last year unfortunately we did not managed to participate the National Days of Art in the Netherlands. Of course all pictures used in this article are mine, please do not copy them! What is more all of them were took in 2017.

Obcowanie ze sztuką – czyż nie brzmi to jak zdanie z kolejnej książki o slow life? Okazuje się jednak, że właśnie tego czasem naprawdę potrzebujemy. W dobie bieganiny, pragmatyzmu i życia na potem – a możecie mi wierzyć, w Niderlandii wciąż wiele, wiele Polaków żyje na potem! – bardzo ważne jest, żeby choć na chwilę się zatrzymać, pójść do muzeum, zobaczyć jakąś ekspozycję, albo chociaż wystawę. Dzięki Teodozji i Jolancie z Talent Art mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Narodowych Dniach Sztuki w Niderlandii (Nationale Kunst Dagen). Opowiem Wam, jak wyglądało to w 2017 roku. Rok temu niestety nie daliśmy rady uczestniczyć w wydarzeniu. Wszystkie zdjęcia użyte w tym artykule są moją i mojego męża własnością, zabraniam ich kopiowania. Wszystkie zostały zrobione w 2017 roku.

Nationale Kunst Dagen 2017 S Niszczak

So once upon a Saturday we jumped into a car and reached Nieuwegein, where NKD where placed, even before the whole event has started. Exposure was made in an old factory, which was an excellent background for it. The large hangar was divided into numbered boxes, in which each artist could present himself. Art in every form – hence, apart from the paintings, you could admire beautiful photos, sculptures, lamps, and finally wooden ornaments.

W pewną deszczową, listopadową sobotę wsiedliśmy w samochód i jeszcze przed otwarciem wystawy dotarliśmy do Nieuwegein, gdzie NKD miały miejsce. Wystawę zorganizowano w starej fabryce, która stanowiła doskonałe tło dla ekspozycji. Wielki hangar podzielony został na ponumerowane boksy, w których każdy artysta mógł się zaprezentować. Technika i forma dowolna – stąd też poza obrazami można było podziwiać przepiękne zdjęcia, rzeźby, lampy, czy w końcu drewniane ornamenty.

Nationale Kunst Dagen 2017 S Niszczak

Many installations have naturally inspired us to create something of our own, but also to simply lose ourselves in what we see and experience. We made small talks with every artist, asked questions about inspirations, time spent on making these masterpieces or found out, where they got their ideas from… One of the girls we met there told us, that she creates one painting during more than hundred hours! Here you can check out why. There worth to mention that this girl won the Main Prize from the Art Fair. She got the best notes from the jury and the most votes from the public. The more you should check her works! There were a few paintings we couldn’t take our eyes off, but there were also some of them, which seemed to shout for your attention.

Wiele instalacji w naturalny sposób zainspirowało nas do stworzenia czegoś swojego, ale także do tego, żeby po prostu zatracić się w tym, co widzimy i czego doświadczamy. Z każdym z artystów można było porozmawiać, zapytać go czym się inspiruje, jak długo maluje, skąd czerpie pomysły… Jedna z dziewczyn powiedziała nam, że jeden jej obraz powstaje w ponad sto godzin. Tutaj możecie sprawdzić, dlaczego. Warto wspomnieć, że ta dziewczyna wygrała główną nagrodę, zdobywając nie tylko najlepsze oceny od jury ale i najwięcej głosów odwiedzających. Tym bardziej zachęcam do zerknięcia na jej prace! Były też dzieła, od których nie można było oderwać wzroku oraz takie, które krzyczały do Ciebie z daleka. 

Nationale Kunst Dagen 2017 S Niszczak
Teodozja Olejnik Talent Art

Teodozja and Jolanta showed two paintings, which were directly related to the Netherlands. In the corner of the big depot was a special exhibition named  Nederland Kunst Land (Holland Country of Art), where many artists presented their paintings inspired by this country. Therefore, you could admire here windmills, canals, and sunsets under the dutch open sky. Teodozja performed Molen (Windmill) and Klompen (Clogs aka wooden shoes). These two are very characteristic for us, Poles. There is another thing, why you should check out Talent Art – their paintings have hand-made, personalized frames. Each is different, tailored to the painting.

Teodozja i Jolanta wystawiły dwa obrazy związane bezpośrednio z Niderlandią. W kącie hali zrobiono specjalną wystawę pod tytułem Nederland Kunst Land (Holandia Kraj Sztuki), w którym wielu artystów wystawiło swoje obrazy inspirowane właśnie Niderlandią. Stąd też podziwiać było można wiatraki, kanały i zachody słońca na niderlandzkim niebie. Nie zabrakło też tradycyjnego niderlandzkiego open sky. Teodozja wystawiła Molen, czyli wiatrak i Klompen, czyli klompeny, czy też drewniane chodaki. Dwa bardzo dla nas, Polaków charakterystyczne symbole. Talent Art charakteryzuje też jeszcze jedno – ich obrazy mają ręcznie robione, personalizowane ramy. Każda jest inna, dopasowana dla danego obrazu.

Nationale Kunst Dagen 2017 S Niszczak
Nationale Kunst Dagen 2017 S Niszczak

All we will remember and keep is a lot of memories, inspirations and of course photo. Unfortunately, many artists only agreed to make personal use photos. Hence, I leave you with a few links and a sincere invitation to discover some art!

Zachowaliśmy z tej imprezy wiele wspomnień, inspiracji i zdjęć. Niestety wielu artystów zgadzało się tylko na zdjęcia na własny użytek. Stąd też zostawiam Was z kilkoma linkami oraz serdecznym zaproszeniem do obcowania ze sztuką! 

AKWARELE FERNAND THIENPONDT polecam zajrzeć na jego prace. Przez cały czas trwania wystawy pan Thienpondt dopracowywał jedno ze swoich dzieł.  
CARINE MEUNIER od jej obrazów nie można oderwać wzroku. Zwłaszca od jednego. Co ciekawe Carine sprzedaje tylko kopie swoich obrazów opatrzone specjanym certyfikatem. 
MARINA CLEIREN przepiękne twarze, spójrzcie tylko na jej Michelle Pfeiffer! I bardzo miła kobieta.
KIM WIGGERS młoda dziewczyna, która poświęca na jeden obraz ponad sto godzin. Efekt jest taki, że zastanawiasz się, czy to jeszcze obraz, czy już zdjęcie. 
JOANNA SMOLARZ polski akcent. W pamięć zapadł nam obraz pary kąpiącej się w rzece (tutaj).
DIDO DESIGN kobieta, która rysuje graficzne twarze. Jej dzieła spodobają się fanom pop – artu, ale także osobom, które szukają podobizny idola do pokoju nastolatka.
ELS KRANENDONK również portrety. Tymrazem każdy obraz utrzymany w innej kolorystyce.
HANNEKE RIJKS cuda z drewna! I ciekawe wariacje na temat kostki rubika.
MARGA BOOGAARD – ceramika
Listę wszystkich zobaczyć możecie tutaj – Nationale Kunst Dagen

Wpis powstał w ramach współpracy z marką Talent Art. Na życzenie właścicielek został także przeze mnie przetłumaczony.

This article was made in cooperation with the Talent Art brand. At the request of the owners, it was also translated by me.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *